EDUCATION

* MA in Mathematics, Wroclaw University, Poland
* BA in English Philology, Wroclaw University, Poland
* MA in English Philology, Wroclaw University, Poland
* PhD in the Humanities with specialisation in Linguistics, Wroclaw University, Poland
* MRes in Advanced Computing, Imperial College London, UK, Distinction
* PhD in Computing Research, Imperial College London, UK, EPSRC studentship award, expected 2016

RESEARCH INTERESTS

fuzzy logic, expressive completeness, tableaux, axiomatization of logics, statistical linguistics, mathematical linguistics.

TEACHING EXPERIENCE

Birkbeck, University of London:

 

* Department of Economics, Mathematics and Statistics – classes in Quantitative Economic Methods, Mathematics for Economists, Applied Data Interpretation and Analysis.
* Department of Management – workshops for Research Methods for Management (postgraduate), lectures in Quantitative Methods 1, Data Analysis for Business, Quantitative Methods 2 (undergraduates).

Imperial College London:

 

* Department of Computing – revamping Computer Based Coursework for Machine Learning, tutorials in Logic, Discrete Mathematics, seminars in Fuzzy logic.

King's College London:

 

* Department of Philosophy – tutorials in Philosophy of Language and Lambda Calculus (postgraduates).

Foundation Campus London:

 

* classes in Quantitative Methods in IDP in Business, IFP Mathematics and Statistics for LSE candidates, UFP Pure Mathematics and Extended Mathematics (undergraduates), subject leader of Mathematics for Finance and Eeconometrics (postgraduates).

Other organisations:

 

* teaching Mathematics at A-level in Polish, English and international curricula.
* marking Mathematics for various Polish, English and international examination boards.
* marking English Literature and Critical Thinking for English examination boards.

 

PUBLICATIONS

BOOKS
KUŁACKA, A. 2011. Statystyczne prawa językowe. Na przykładzie prawa Menzeratha-Altmanna w składni języków polskiego i angielskiego, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut.

PAPERS
KUŁACKA, A. 2014a. Tableau Calculus for Basic Fuzzy Logic BL. IPMU 2014: Montpellier, France - Volume 1. http://www.ipmu2014.univ-montp2.fr/.
KUŁACKA, A. 2014b. A tableau for set-satisfiability for extended fuzzy logic BL. SLALM 2014 : 16th Latin American Symposium on Mathematical Logic. http://www-2.dc.uba.ar/congresos/slalm2014/.
KUŁACKA, A. 2013a. Expressive Completeness of some logics. Highlights of Logic, Games and Automata. http://highlights-conference.org/.
KUŁACKA, A., PATTINSON, D. & SCHRODER, L. 2013b. Syntactic Labelled Tableaux for Lukasiewicz Fuzzy ALC. IJCAI. http://ijcai13.org/.
KUŁACKA, A. 2012a. Defining Linear Dynamic Syntax. In: STALMASZCZYK, P. (ed.) Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis. Lancaster: Ontos Verlag, 333-356.
KUŁACKA, A. 2012b. Język regularny a język naturalny. Regular language vs. natural language. Kształcenie językowe Nr 10(20). Acta Universitatis Wratislaviensis, 91-112.
KUŁACKA, A. 2011a. Intensional Logic for a Montague Grammar. LingVaria 2(12), 9-22.
KUŁACKA, A. 2011b. Metodologiczne założenia semantyki komputerowej. In: STALMASZCZYK, P. (ed.) Metodologie Jezykoznawstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 111-122.
KUŁACKA, A. 2011c. Model matematyczny dla prawa Kryłowa. Kwartalnik językoznawczy 5: http://www.kwartjez.amu.edu.pl/kwartalnik_numer_5.html, 5, 23-32.
KUŁACKA, A. 2011d. Statistical analysis of dependence of Polish pronominal clitics on case. In: ALTMANN, G., NAUMANN, S., VULANOVIC, R. & GRZYBEK, P. (eds.) Synergetic Linguistics. Text and Language as Dynamic Systems. Berlin: De Gruyter Mouton, 81-99.
KUŁACKA, A. 2011e. Syntax of a Montague Grammar. LingVaria 1(11), 9-23.
KUŁACKA, A. 2011f. Wypowiedzenia performatywne i konstatywne. Teoria aktów mowy. Kształcenie językowe Nr 9(19). Acta Universitatis Wratislaviensis, 81-90.
KUŁACKA, A. 2010a. The Coefficients in the Formula for the Menzerath-Altmann Law. Journal of Quantitative Linguistics, 257-268.
KUŁACKA, A. 2010b. Definicja wyrazu atonicznego i jego typologia. Na przykładzie systemu polskich wyrazów atonicznych. Kwartalnik językoznawczy 3-4: http://www.kwartjez.amu.edu.pl/kwartalnik_numer_3-4.html, 29-44.
KUŁACKA, A. 2010c. Modelowanie matematyczne w językoznawstwie. Na przykładzie statystycznych praw językowych. In: STALMASZCZYK, P. (ed.) Metodologie Językoznawstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 133-142.
KUŁACKA, A. 2010d. On the Nature of Statistical Language Laws. In: STALMASZCZYK, P. (ed.) Philosophy of Language and Linguistics. Volume I: The Formal Turn. Heusenstamm: Ontos Verlang, 151-168.
KUŁACKA, A. 2010e. Prawo Shermana. LingVaria 1(9), 9-17.
KUŁACKA, A. 2009a. The Necessity of the Menzerath-Altmann Law. Anglica Wratislabiensia XLVII, Acta Universitatis Wratislaviensis, 55-60.
KUŁACKA, A. 2009b. Procedura weryfikacji prawa Krylowa. LingVaria 2(8), 9-20.
KUŁACKA, A. 2009c. Warunki zachodzenia prawa Menzeratha-Altmanna. Lingvaria 1(7), 17-28.
KUŁACKA, A. 2008. Badania nad prawem Menzeratha-Altmanna. LingVaria 2(6), 167-174.
KUŁACKA, A. & MAČUTEK, J. 2007. A discrete formula for the Menzerath-Altmann law. Journal of Quantitative Linguistics, 23-32.
KUŁACKA, A. 2006a. Interdyscyplinarne projekty edukacyjne. Kształcenie językowe Nr 5(15). Acta Universitatis Wratislaviensis, 57-68.
KUŁACKA, A. 2006b. Predicate Adjective Case Agreement with Quantifier Phrases in Polish Copula Clauses. Anglica Wratislabiensia XLIV. Acta Universitatis Wratislaviensis, 47-57.
DESZCZ-TRYHUBCZAK, J. & KUŁACKA, A. 2004. Wizerunek Polaków w powiesci Salmana Rushdiego. O tolerancji Rushdiego. Zeszyty Etnologii Wroclawskiej Nr 1(6). 83-97.