Σημειώσεις στην Θεωρία Ελέγχου

Εξομοιωτής των Lorenz και Rössler attractor

Eternity II Solver

Chess and Go Engines